Garanti Şartları

Garanti Şartları
 
   
 
   

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6) Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

KULLANIMA İLİŞKİN BİLGİLER

GENEL BİLGİLER

 • Ürünlerimiz periyodik bakım gerektirmemektedir. 

 • Tüm yüzeyler, ısı kaynaklarından (kalorifer,fan,ütü vb), güneşin direkt UV (ultra viyole) ışınlarından, sigara, su ve rutubetten korunmalıdır.

 • Ürün yüzeyleri metal ve çizici malzemeler ile temas ettirilmemelidir.

 • Direkt güneşin UV (ultra viyole) ışınlarınn maruz kalan ürünlerde renk solmaları gözlenebilir.

 • Ahşap mobilyalarda kullanılan panel levhalar, E1 Avrupa standartlarına uygun, insan ve çevreye en az zararlı özellikte malzemelerdir.

 • Evcil hayvanlar ürünlerinizden uzak tutulmalıdır.

 • Ürünler hiçbir şekilde tasarım amaçları dışında kullanılmamalı, mekanizmalı aksamlar, mekanizmanın izin verdiği limitler dışında zorlanmamalıdır.

 • Ürünler tekerlekli değil ise mutlaka kaldırılarak veya demonte edilerek taşınmalıdır. Olduğu yerde ileri-geri, sağa-sola itilerek yer değiştirilmeye çalışılmamalıdır.

  TAŞIMA, NAKLİYE, MONTAJ VE ÇEVRESEL ETKİLER

 • Ürünün ilk montajı firmamız tarafından yapılmaktadır.

 • Karton koli içinde sevkedilen ürünlerimizde, taşıma ve depolama esnasında, koli üzerindeki uyarıcı işaretlere dikkat edilmeli,msu, nem ve aşırı sıcak gibi ürüne zarar verebilecek dış hava koşullarından korunmalıdır. Kolilerin üzerine ağır yük yüklenmemelidir.

 • Naylon ile ambalajlanan ürünlerimiz, dikkatlice taşınmalı, darbelerden korunmalı ve depolama esnasında, su, nem ve aşırı sıcakmgibi ürüne zarar verebilecek dış hava koşullarından korunmalıdır. Paketlerin üzerine ağır yük yüklenmemelidir.

 • Ürün hemen kullanılmayıp depolanacaksa, uygun ortam şartlarında (uygun sıcaklık ve nemde) ambalajlı olarak saklanmalıdır.

 • Çevreye olan sorumluluğumuz gereği ürün ambalaj atıkları montaj ekibimiz tarafından alınmaktadır. Diğer durumlarda atıklar, belediyelerce alınabilecek atık alanlarına bırakılmalıdır.

 • Kullanılmış mobilyalarınızla çevre kirliliğine neden olmamanız önerilmektedir.

  BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK

 • Doğal kaplamalı, lake boyalı ve melamin esaslı levhalardan üretilen ürünlerin yüzeyleri, hiçbir şekilde deterjan, alkol, tiner, aseton vb. kimyasal madde ile temizlenmemelidir. Piyasadaki özel mobilya temizlik malzemeleri veya doğal sabunlu su ile nemlendirilmiş beyaz yumuşak pamuklu bir bez ile lokal ovma yapmadan dairesel hareketle silinmeli ve kurulanmalıdır. Temizlik malzemesinin uygulandığı bölgelerde renk değişimi oluşabilir.

 • Metal malzemeler hiçbir şekilde ıslak veya nemli bezle silinmemeli, deterjan, alkol, tiner, aseton vb. kimyasal madde ile temizlenmemelidir. Temizlenmek istenen yüzey, kuru beyaz yumuşak pamuklu bir bez ile lokal ovma yapmadan dairesel hareketle silinmelidir.

 • Doğal deri ve suni deri yüzeyler, hiçbir şekilde deterjan, alkol, tiner, aseton vb. kimyasal madde ile temizlenmemelidir. Piyasadaki özel mobilya temizlik malzemeleri veya doğal sabunlu su ile nemlendirilmiş beyaz yumuşak pamuklu bir bez ile lokal ovma yapmadan dairesel hareketle silinmeli ve kurulanmalıdır. Temizlik malzemesinin uygulandığı bölgelerde renk değişimi ve aşırı tüylenme oluşabilir.

 • Plastik yüzeyler, hiçbir şekilde deterjan, alkol, tiner, aseton vb. kimyasal madde ile temizlenmemelidir. Doğal sabunlu su ile nemlendirilmiş beyaz yumuşak pamuklu bir bez ile lokal ovma yapmadan dairesel hareketle silinmeli ve kurulanmalıdır.

KOLTUK VE SOFALAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 • Doğal deri, suni deri, kumaş gibi malzemelerin kullanıldığı, ileride satın alınabilecek mobilyalarda öncekilerin renk ve desen bütünlüğünü sağlaması garanti edilemez.

 • Döşemeli ürünlerin ahşap kısımlarında kullanılan kaplamalar doğal malzemelerdir. Renk ve desen beraberliği aynı takımı oluşturan ürünler arasında farklılık gösterebilir. Bu doğal malzemelerin kullanıldığı, ileride satın alınabilecek mobilyalarda öncekilerin renk ve desen bütünlüğünü sağlaması garanti edilemez.

 • Döşemeli ürünlerde, farklı iklim ve ısı koşullarında kullanıma bağlı olarak, deri ve kumaşta bollaşmalar oluşabilir.

 • Döşemeli ürünlerimizde kullandığımız kumaşların pilling (tüylenme) değeri 4, martindale (sürtünerek aşınma) değeri 15000-25000’dir. Doğal malzemelerden (keten, pamuk, yün) üretilen bu kumaşlarda kullanım sonucu zamanla tüylenme, bollaşma ve renk solması gözlenebilir. Kumaşın doğal yapısı gereği bu bir kusur değildir.

 • Kumaşlar, “4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” içeriğinde üretici firmalardan Garanti Belgesi ile alınamadığından, firmamız bu konuda oluşabilecek bir sorundan ötürü sorumluluğu kumaş üreticisi firmalara ayıplı mal nedeni ile rücu etme hakkını saklı tutar.

 • Giydirme sistemle üretilen ürünlerimizde kılıflar kuru temizleme yöntemi ile temizlenmeli, sabit döşeme tarzıyla üretilmiş olan ürünlerimiz ise, yerinde kuru temizleme yapan firmalar tarafından temizlenmelidir. Kesinlikle yıkama yapılmamalıdır.

 • Giydirme sistemle üretilen ürünlerimizde, kumaş zamanla kullanım sonucu bollaşabilir.

 • Koltuk ve kanepelerdeki kuştüyü minderler, elektrikli süpürge ile vakumlanmamalıdır.

 • Kuştüyü karışımlı minderler, kullanıma bağlı olarak zamanla süneceğinden periyodik olarak dövülerek kabartılmalıdır.

 • Ürünlerin döşemeli kısmına sıvı dökülmesi durumunda, sıvı leke derine nüfuz etmeden emici bir bezle emdirilmelidir.

 • Doğal deri, suni deri veya kumaş kaplı koltukların yumuşak fırçalı elektrik süpürgesi ile tozu alınmalıdır.

 • Doğal deri, suni deri veya kumaşların dikiş yerlerinden veya kumaşların yüzeyinden iplik çıktığı durumlarda kesinlikle çekip kopartmaya çalışılmamalı, ürüne zarar vermeden makas ile kesilmelidir.

 • Koltuk ve kanepelerin kollarının üzerine çıkılmamalıdır. Ürünler amacı haricinde kullanılmamalıdır.

 • Koltukta otururken arkaya doğru kontrolsüz yaslanıldığında geri devrilme riski vardır. Kontrolsüzce geri yaslanmayınız.

  DOLAPLAR İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 • Dolaplarının sürme kapaklarında zamanla kullanım yerindeki iklim ve ısı değişimlerinin etkisi ile dönme oluşabilir.

 • Menteşe kapaklı dolaplarımızda, menteşe üzerinden kapak ayarları yapılabilmektedir. İlk montajda montörlerimiz tarafından ayar yapılmaktadır. Zamanla kullanıma bağlı olarak, ayar gerektirdiği durumlarda, menteşe üzerinden ayar yapılabilir.

 • Alt tabla birleşim yerlerinde zeminden kaynaklanan veya dolabın aşırı yüklenmesi sonucu sarkma oluşabilir. Bu durumda ayaklardan tekrar ayarlamalar yapılabilir.

 • Ürünlerin üzerine veya raflarına aşırı yük konulmamalı ve ağırlıklar eşit dağıtılmalıdır.

 • Dolap kapakları veya çekmecelerini kontrolsüzce kapatmaları sonucunda parmakları sıkışabilir. Olası kazaların önüne geçebilmek için gereken önlemleri almanız önerilir.

  DİĞER BİLGİLER

 • Ahşap esaslı ürünlerde kullanılan kaplamalar doğal malzemelerdir. Renk ve desen beraberliği aynı takımı oluşturan ürünler arasında farklılık gösterebilir. Bu doğal malzemelerin kullanıldığı, ileride satın alınabilecek mobilyalarda öncekilerin renk ve desen bütünlüğünü sağlaması garanti edilemez.

 • Ürünler ile birlikte verilebilecek kullanım kılavuzlarını incelemenizi tavsiye ederiz.

 • Müşteri ve kullanıcının ihmalinden ve/veya yanlış kullanımından doğan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Bu gibi ürünler firmamız tarafından bedeli karşılığı bakıma alınabilir.

 • 13.06.2014 tarih ve 29029 sayılı resmi gazetede yayınlanan Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğine göre ürünlerimiz için tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

Scroll